Alianz od 1.1.2021

Na základě rozhodnutí 13. Sjezdu NOS PČR došlo od 1. ledna 2021 ke změně pojišťovny Generali Česká pojišťovna
 na ALLIANZ pojišťovnu.

Pojistné události vzniklé do 31.12.2020 hlaste u pojišťovny Generali Česká pojišťovna.

Pojistné události vzniklé od 1.1.2021 hlaste
u Allianz pojišťovny.

Více informací o nových pojistkách sjednaných pro všechny řádné členy naleznete níže:

https://www.nospcr.cz/pojisteni/

-         Pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou zaměstnavateli

  -         Životní pojištění (nemoc nebo úraz) členů od pojišťovny Allianz

-         Cestovní pojištění Allianz