Upozornění!
Faktura za volnočasové aktivity musí být vystavena na

NOS POLICIE ČR
 ZO DI Ostrava – Vítkovice
   Výstavní 55/117
   703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 70631662

ESNOS = POTVRZENÍ DO DANÍ